Bij de Egyptische kunst waren de portretten van de farao's en de koninginnen ideaalbeelden. De Zonnecyclus gaat over de beeldvorming, die mensen t.o.v. zichzelf en elkaar hebben. Met het opkomen van de zon komt hoe langer hoe meer de mens, zoals hij is, tevoorschijn. Als de zon op z'n hoogst staat, zijn de Egyptische beelden mensen geworden.

uit 2004 tot 2014 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Anubis

2012

Anubis, god van de dood, mummificatie, angst  en macht. Isis, in tweeën gedeeld, voldoet aan de verwachtingen, zoals het hoort en ziet niet de maan

De Maan

2014

Door het raam vliegen de angsten weg. Anubis sluipt naar de sterren, want daar heerst verstarring - onderdeel van een drieluik aan twee kanten beschilderd ( een zesluik dus ) - de ommezijde heet Licht aan de horizon -  als de luiken dicht of half gesloten zijn ontstaat er nog een andere fase van het schilderij.  

De Maan ( luiken gesloten )

2014

- onderdeel van een drieluik aan twee kanten beschilderd ( een zesluik dus ) - de binnenzijde heet Licht aan de horizon -  als de luiken dicht of half gesloten zijn ontstaat er deze andere fase van het schilderij

De Maan

2014

 Het maanzegel wordt doorbroken.  Isis richt zich op, en de deur gaat open voor een licht aan de horizon Zie vorige afbeeldingen

Licht aan de horizon (onderdeel zesluik met De Maan)

2014

  Vuur wordt de lucht in geslingerd, breekt met moeite door en jaagt de duisternis weg. In het ontwakende zonlicht ziet Isis de jakhals, die de schatkist met angsten bewaart  (Zie hiervoor. onderdeel van een zesluik)

Ochtendgloren

2006

Het licht ,eens gevangen in de duisternis van emoties, bevrijdt zich. Isis, godin van het ochtendgloren, verdrijft de angst met de ratelaar .

Ontwakend licht

2012

Uit de diepten van Isis' buik welt een bron van een zon  Een zon, die glimlacht.

Uit 't hart (het luikje open)

2008

De scarabee vliegt omhoog, met de zon, die een graal geworden is

Uit 't hart (detail)

2008

(detail) Beelden splijten, geven opening aan het leven, op de grens van zijn, tevoorschijn

Uit 't hart ( het luikje gesloten)

2008

(Op het luikje staat de witte lelie en het Ankh-teken, symbool van nieuw leven.)

Tevoorschijn

2010

Het luikje dicht. Ongenaakbaar, onaantastbaar ideaalbeeld

Tevoorschijn

2010

Het starre beeld veranderd langzaam in een gewone bijzondere man met een vriendelijk gezicht detail met luikje open

Overstijging

2011

Losgekomen, als een stuwmeer komt een explosie, een golf  van zijn. Gelijk een phoenix uit haar as, is zij wie zij is en is het zoals het is

Het hoogste licht

2008

Alles stroomt, alles gaat vanzelf. Het hoogste licht in het diepst van de zomer

De grote stilte

2004

 In de woestijn van de stilte, de passie verdwenen. Horus neemt je mee. Het hart wordt gewogen, en te zwaar bevonden.

De grote stilte

2004

 De zon breekt in tweeën en het landschap wordt stil. Onderdeel van zesluik (De grote stilte - Luchtspiegelingen)

Luchtspiegeling (onderdeel van zesluik met De grote stilte)

2013

Tussen twee halve zonnen, in niemandsland, ontmoet Anubis (ijdel, oppermachtig) in de leegte, slechts zijn spiegelbeeld, als een luchtspiegeling in de woestijn. Dit drieluik is onderdeel van een zesluik en is de ächterkant van De grote stilte

De laatste zonnestralen

2005

Langzaam verdwijnt de zon, opgloeiend in warmrood goud van verlangen

Sterrenhemel

2006

verstarde beelden, paden, die te vaak betreden zijn. Aan de hemel lichten één voor één de puntjes op, als duizend zonnen verweg.